Disclaimer

Het BelReigne proteïnedieet is een fantastisch dieet waarmee u vele kilo’s overgewicht op een verantwoorde en snelle manier kunt kwijtraken. Toch wijzen wij u er met klem op dat u eerst een arts dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan het proteïnedieet mag beginnen.


U mag absoluut niet starten met het proteïnedieet bij: 

- Aandoeningen van lever of nieren 

- Kinderen in de groei 

- Tijdens zwangerschap


U dient zeker een arts te raadplegen bij: 

- Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst 

- Uitstralende pijn op de borst 

- Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm 

- Hartkloppingen 

- Kortademigheid 

- Epilepsie 

- Bloedarmoede 

- Goed- of kwaadaardige gezwellen

- Suikerziekte 

- Psychische 

- Aandoeningen en/of ziekten 

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. BelReigne (Interdum Victu Med. BVBA) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op of via deze website verstrekte informatie. BelReigne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten. Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker. BelReigne kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van BelReigne bevindende informatie niet volledig uitsluiten. BelReigne wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.


Alle afbeeldingen gebruikt op deze site dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het bedoelde product.